Historia & Shoqëria
Disa dorëshkrime të vjetra të Kur'anit Kazim Mudir Shanehëi
Karakteri i kryengritjes së Imam Husejnit Murteza Mutahhari
Ritregim i historisë së Islamit dhe muslimanëve Sejjid Ali Asgher Razvi
Ta njohësh njeriun Ali Sheriati
Deklarata e Ammanit © dielli.net
Nga e ka burimin medhhebi i Ehluël-Bejtit? Sejjid Sherafudin el-Musawi
Shejh i Melamive - Princ i Bejtexhive Mexhid Yvejsi
Wasijeti i Imam Aliut i pasqyruar në poezitë e muslimanëve të brezave të parë Sherafudin el-Amili
Teokracia dhe Demokracia Muhammed Taki Xhaëferi
Mevlana- në 800 vjetorin e lindjes Mexhid YVEJSI
Historia dhe Evolucioni njerëzor Murteza Mutahhari
Një vështrim mbi jeten e Imam Hasanit Kitab ul-Irshad i Shejh el-Mufidit
Kisha dhe dhuna intelektuale Behxhet Jashari
11 Shtatori dhe Terrorizmi Olsi Jazexhi
Alamiada Shqiptare M Hysa
Ali Pashë Tepelena, Luani i Janinës Olsi Jazexhi
Berati dhe Beratasit mbi tre shekuj më parë Salih Vuçitërni
Ç'ështja e Izraelit Roger Garaudy
Deja Vu të Imperializmit Ango-Amerikan në Irak Olsi Jazexhi
Deklarata Islame Alija Izetbegoviq
Fundamentalizmi Islamik Grup Autorësh
Gjuhësi Ballkanike Shaban Demiraj
Historia e Përhapjes Islame Thomas Arnold
Imam Aliu a.s. Saade Kanzo
Iraku dhe Ne, në Analet e Historisë Olsi Jazexhi
Islami dhe Nacionalizmi Muhammed Nakavi
Islami në Trojet iliro-Shqiptare gjatë shekujve Nexhat Ibrahimi
Kara Mahmud Pash Bushati, Bualli i Shkodrës Olsi Jazexhi
Komploti Botëror Nikola Nikollov
Komunizmi Islamik Abdi Baleta
Kongresi i Berlinit (1878) ndërroi fizionominë e Ballkanit Nuredin Ahmeti
Kontaktet e Para të Islamit me Popujt Ballkanik në periudhën paraosmane Nexhat Ibrahimi
Kosova në mes diplomacisë dhe realitetit Ismail Bardhi
Kryengritja Popullore Shqiptare e 1912-1915 Olsi Jazexhi
Literatura shqipe në traditën Islame Robert Elsie
Muhammedi, një përpjekje perendimore për ta kuptuar Islamin Karen Armstrong
Muslimanët në Maqedoni dhe lufta e parë Ballkanike Safet Banxhoviq
Orientalizmi dhe Studimi i Shi‘izmit Edin Q. Lohja
Përhapja e Islamit Sami Frashëri
Dytëshori i Saddamit Mihail Ramadan