Mendimi Bashkëkohor
Njeriu dhe Kur'ani Murteza Mutahhari
Koncepti i dashurisë në doktrinën islame Sejjid Muhammed Rida Hixhaz
Njeriu dhe universi Murteza Mutahhari
Principet e bashkëekzistencës Sejjid Muhammed Husejn Fadlallah
Besimi dhe dialogu ndërfetar: nevoja, pengesat, mundësitë Sejjid Husein Nasr
Udhëzues Praktik për Muslimanët në Perëndim Sejjid Abdul-Hadi el-Hakim
Një analizë mbi absurdin dhe mbi "lojën hyjnore Numan Mustafa
Orientalizmi dhe Problemi i Shoqërisë Civile në Islam Bryan S. Turner
"Islami" dhe Orientalizmi Gordon E. Pruett
Muaji i Ramazanit - Muaji i Kur'anit Mexhid Yvejsi
Miti i Vargjeve Satanike Abbas Bahmanpour
Qëllimi i arsimimit Islam William C. Chittick
Veshja modeste Islame Murteda Mutahhari
Rreth përkufizimit të terrorizmit Ajetullah Shejh Muhammed ëAli Taskhiri
Xhihadi më i madh Imam Ruhullah al Musawi al Khumayni ë qudisa sirruh
Përjetësia e vlerave Morale Murtada Mutahhari
Rreth Shkaqeve Sociale të Përqafimit të Materializmit Murteza Mutahhari
Mendime rreth artit sipas vështrimit tradicional Frithjof Schuon
Islami dhe Pluralizmi fetar Dr Muhammad Legenhausen
Njeriu dhe Islami Dr. Ali Sheriati
Analizë e filosofisë së riteve islame Ajetullah Muhammed Bakir el-Sadr
Feja Pa Njeri?! Prof. Dr. Ismail Bardhi
Parimet e përgjithshme të mendimit politik të Imam Khumaynit Kazem Ghazi Zahed
Civilizimi dhe Modernizmi Dr. Ali Sheriati
Ekzistenca e Zotit dhe Argumentimi i skicimit Murteza Mutahhari
Një kritikë e materializmit Murteza Mutahhari
Shoqëria dhe rrugët e devijimit Behxhet Jashari
Ideologjia e orientalizmit E. Husein
Allahu Mustafa Mahmud
Aspektet të mendimit të Imam Khomeinit Mehdi Zejneli
Ç'duhet Bërë dr. Ali Sheriati
Ç'presim nga Gruaja Muslimane dr. Ali Sheriati
Dialogu me Mikun Ateist Mustafa Mahmud
Fatimeja ështe Fatime dr. Ali Sheriati
Islamologjia dr. Ali Sheriati
Kriteret për Njerëzoren (marrë nga Libri Diskutime Spirituale) Murteda Mutahhari
Një Shikim mbi Hisorinë e së Nesëmes dr. Ali Sheriati
Përgjigjet Islame Salih Behmen
Po vëlla, ashtu ishte! dr. Ali Sheriati
Prej Dyshimit deri në Besim Mustafa Mahmud
Pushteti Islam Imam Homeini
Qëndrimi i Pejgamberit s.a.v.s. Murteda Mutahhari
Sociologjia Islame dr. Ali Sheriati
Islami dhe Civilizimi perendimor Musavi Llari
Njeriu i Perkryer Murteda Mutahhari