Pyetje dhe Përgjigje

A lejohet të martohet një grua e mbuluar dhe besimtare, me një burrë që vetëm nuk e fal namazin, por nuk pi as alkool ose cigare? 

Me emrin e Zotit, Bamirës dhe Mëshirues!


   E nderuar,


         Ligji islam thotë se një grua muslimane mund të martohet vetëm me një burrë musliman. Është e ndaluar të martohet me një burrë që nuk është musliman. Por është e pëlqyeshme që gruaja të martohet me një burrë që është besimtar, që e fal namazin dhe që i kryen detyrimet e tjera fetare. 


Me respekt!


__________________
Libraria Digjitale Dielli
www.dielli.net 


 


 


   


 


  

Kthehu