Pyetje dhe Përgjigje

Gjatësia e mjekrrës 

Sa duhet të jetë gjatësia e mjekrrës, sipas dijetarëve shiitë?

Me emrin e Zotit, Bamirës dhe Mëshirues!

  I nderuar,


  1. Sipas mendimit të përgjithshëm në mesin e dijetarëve shiitë, nuk ka një gjatësi të caktuar të mjekrrës. Në vijim po e përcjellim mendimin e Sejjid Ali Khamenei, i cili në lidhje me gjatësinë e mjekrrës, thotë: Nuk ka një masë të caktuar. Kriteri është që (gjatësia) të jetë aq sa të konsiderohet mjekërr sipas mendimit të përgjithshëm të njerëzve. Megjithatë, është e papëlqyeshme (mekruh) që të zgjatët më shumë se gjerësia e një grushti.1 


   Me respekt!

Libraria Dielli
www.dielli.net 
librari.dielli@gmail.com 


 1: Sejjid Ali Khamenei, Ligjet praktike të Islamit, pyetja 1400 (anglisht: http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=23)


 

Kthehu